BEPERKTE GARANTIEBEPALINGEN EN -VOORWAARDEN

voor Privé en Commerciële toepassingen

KamadoSpace, UAB garandeert de oorspronkelijke koper dat onze meubelen en hun onderdelen vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u een materiaal- of fabricagefout vindt, zullen wij, naar onze keuze, de defecte onderdelen repareren of vervangen. KamadoSpace, UAB is verantwoordelijk voor de vervangen of gerepareerde onderdelen en eventuele verzendkosten. De klant is verantwoordelijk voor de demontage en opnieuw monteren van de geleverde onderdelen.

Alle garanties zijn niet overdraagbaar en zijn beperkt tot de oorspronkelijke koper met een aankoopbewijs. KamadoSpace, UAB is in geen geval aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van het product.

De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop van de eerste koper voor de hieronder vermelde periodes.

Metalen onderdelen

KamadoSpace, UAB stelt alles in het werk om materialen te gebruiken die bestand zijn tegen roest en om hoge temperatuur coatings aan te brengen op metalen oppervlakken. Metalen materialen en beschermende coatings kunnen echter worden aangetast door krassen op het oppervlak of door blootstelling aan stoffen en omstandigheden die buiten de controle van KamadoSpace, UAB vallen. Onder andere chemicaliën, chloor, industriële dampen, meststoffen, extreme vochtigheid, gazonbestrijdingsmiddelen, Trinidad Moruga Scorpion-pepers en natriumchloride zijn enkele van de stoffen die de verf en de afwerking van metalen coatings kunnen aantasten. Om deze redenen dekt de garantie op gegalvaniseerd metaal en roestvrij staal geen roest, oxidatie, vervaging, verkleuring, vlekken of vervanging als gevolg van aanpassing of uitlijning van onderdelen of componenten, tenzij het ook resulteert in een verlies van structurele integriteit of een defect van deze onderdelen van de KamadoSpace.

  • Roestvrijstalen onderdelen – werkblad, keukenrolhouder, gereedschapshouder met haken, kruidenrekje, platte accessoireladen, asbak met klep, verstelbare barbecuebasis, en geprefabriceerde roestvrijstalen onderdelen – hebben een beperkte garantie van vijf (5) jaar op de structurele integriteit voor de oorspronkelijke koper
  • Thermisch verzinkte onderdelen van staalplaat, gepoedercoate scheidingswanden, bodemplaten, dwarsbalken, ladebodems en wanden, evenals andere geprefabriceerde onderdelen van verzinkte staalplaten. hebben een beperkte vijf (5) jaar structurele integriteitsgarantie voor de oorspronkelijke koper.
  • Panelen van thermisch verzinkte staalplaat met poedercoating hebben een beperkte structurele integriteitsgarantie van twee (2) jaar voor de oorspronkelijke koper.

Hogedruklaminaat (HPL) panelen

Sommige KamadoSpace-producten hebben hogedruklaminaat (HPL) panelen, geproduceerd met behulp van de gepatenteerde NT-technologie by FunderMax. Max Compact buitenpanelen zijn van duromeer hogedruklaminaat (HPL) conform EN 438-6 type EDF die zijn geproduceerd in lamineerpersen onder hoge druk en hoge temperatuur. Dubbel geharde acryl PUR-harsen bieden extreem effectieve weerbescherming die bijzonder geschikt is voor duurzaam buitenmeubilair.

HPL-panelen zijn kras- en graffitibestendig, niet-poreus en gemakkelijk schoon te maken, bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, extreem UV- en weerbestendig, slagvast volgens EN ISO 178, extreme temperatuurbestendigheid: -80°C tot 80°C.

  • Hogedruklaminaat (HPL) fronten en panelen hebben een beperkte garantie van vijfentwintig (25) jaar op structurele integriteit voor de oorspronkelijke koper. HPL heeft een garantie tegen verkleuring door UV-blootstelling, blaarvorming, barsten, delaminatie of vergeling, met uitzondering van vandalisme, verkeerd gebruik of onjuiste installatie

Natuurlijke massief houten panelen

Voor KamadoSpace-productpanelen gebruiken we alleen sterk en duurzaam hardhout, teak, iroko of accoya, dat bestand is tegen extreme luchtvochtigheid, hitte en kou.

Zoals elk natuurlijk massief hout hebben teak, iroko- of accoya-panelen na verloop van tijd last van natuurlijke werking. Dat kan tot gevolg hebben dat het hout barst, kromtrekt en/of in kleur varieert en dit wordt niet beschouwd als fabricagefout en valt daarom niet onder de standaard KamadoSpace, UAB-garantie. Als fabrikant doen we er alles aan om het bovenstaande te voorkomen, maar we hebben geen controle over natuurlijke houtproducten.

Als massief houten objecten worden blootgesteld aan extreme temperatuurschommelingen, kan/zal het volgende gebeuren: materialen kunnen krimpen en uitzetten waardoor materialen gaan ‘werken’. Dit kan het scheiden, barsten (scheuren van fineer) en vervormen van materialen tot gevolg hebben. Hout zet uit en trekt samen door veranderingen in de omgevingsvochtigheid en in hogere/mindere mate de temperatuur. Vochtigere lucht leidt tot uitzetten van hout; drogere lucht leidt tot krimpen. Die werking kan niet worden gestopt. Bij KamadoSpace, UAB kunnen we met een hoge mate van nauwkeurigheid de werking bij een grote hoeveelheid hout voorspellen en die ‘werking’ voorkomen met specifieke houtbewerkingstechnieken. Het is niet mogelijk om de werking van een stuk hout nauwkeurig te voorspellen. Als een houten paneel van KamadoSpace zijn structurele integriteit verliest, wordt dat beschouwd als een defect. KamadoSpace, UAB heeft de optie om kapotte massief houten panelen te vervangen door functioneel equivalente HPL-producten.

‘Defecten’ zoals bedoeld in deze garantie wordt gedefinieerd als onvolkomenheden die de structurele integriteit van het product aantasten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage van massief houten panelen of barsten (fijne scheurtjes in het oppervlak van hout of in de uiteinden, zodra het product aan de elementen is blootgesteld). Barsten zijn heel normaal en hebben geen invloed op het gebruik van het product. In natuurlijke houtproducten kunnen kleur- en nerfvariaties voorkomen en deze worden niet beschouwd als een ‘defect’ volgens de garantie.

Wanneer hout, inclusief teak, in direct contact komt met de grond, wordt het constant en permanent blootgesteld aan schimmels en bacteriën. Hoewel hardhout zeer goed bestand is tegen rot en extreme weersomstandigheden, kan het niet langere tijd in direct contact worden gebracht met organisch materiaal zoals vuil of gras, zonder dat het wordt blootgesteld aan de nadelige invloed van vocht, zoals schimmel. Massieve houten panelen moeten af en toe worden gereinigd, afhankelijk van de omgevingsconditie waarin die zich bevinden. Regelmatige reiniging van minstens twee keer per jaar van oppervlaktevuil, omgevingsinvloeden en dagelijks gebruik, zorgt voor een langere levensduur van de panelen.

Om de duurzaamheid van de massief houten panelen te verbeteren, moet meubilair worden beschermd tegen direct zonlicht. Licht versterkt het verkleuren en verbleken van de meeste fineer- en hardhoutonderdelen. Als meubilair niet in gebruik is, kan dit het beste worden afgedekt. In de loop der tijd vindt er een natuurlijk verouderingsproces plaats van hout en het afgewerkte oppervlak zal donkerder worden.

  • Op massiefhouten panelen zit voor de oorspronkelijke koper een beperkte garantie van vijftien (15) jaar op de structurele integriteit.
  • Op geblakerde panelen van massief Accoya zit voor de oorspronkelijke koper een beperkte garantie van vijftien (15) jaar op structurele integriteit.

Bewegende onderdelen

Geen enkele van de hierboven genoemde garanties omvat dekking tegen bewegende delen (mechanismen, zwenkwielen) die door gebruik kunnen verslechteren.

  • Bewegende onderdelen hebben een garantie van 2 jaar tegen uitval bij normaal huishoudelijk gebruik.

De beperkte product- en onderdelengarantie is alleen van toepassing op personen die KamadoSpace voor niet-commerciële doeleinden gebruiken. Rechtspersonen die KamadoSpace voor commerciële doeleinden gebruiken, hebben 2 jaar garantie op alle onderdelen en accessoires van roestvrij staal, verzinkte staalplaten, massief hout en hogedruklaminaat.

Eventuele kleine krassen of scheuren in de afwerking van de onderdelen die bij de aankoop worden ontdekt, moeten op de originele aankoopbon worden vermeld.

De garantie dekt geen krassen, onbeduidende deuken, scheuren of microscheurtjes die de werking van het product niet beïnvloeden en die volledig veilig zijn voor het gebruik van het product. Materialen zoals chloor, industriële dampen, chemicaliën, meststoffen, gazonbestrijdingsmiddelen en zout, evenals een hoge luchtvochtigheid, kunnen de metaalverven en -coatings van het product beschadigen. Daarom is de garantie voor metalen en roestvrijstalen onderdelen nietig in het geval van roest, oxidatie, kleurvervaging en andere defecten.

Natuurlijke slijtage van het product of een verandering in de eigenschappen ervan wordt niet beschouwd als een kwaliteitsgebrek en valt daarom niet onder de garantie. De garantie dekt ook geen onbedoelde schade aan het product (breuken, krassen, enz.) na de aankoop van het product.

Deze garantie dekt geen gebreken die worden veroorzaakt door onjuiste installatie of onderhoud van het product, onjuist of niet-bedoeld gebruik, of opslag van het product in een ongeschikte omgeving. Deze garantie is niet van toepassing als de defecten het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, ongelukken, natuurrampen, ongeoorloofde reparaties, wijziging of vervanging van het product of de onderdelen ervan. Deze garantie is niet van toepassing als er barsten of scheuren in het product of de onderdelen ervan zijn ontstaan nadat het product aan de eerste koper is verkocht. KamadoSpace, UAB is niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van de garantieverplichtingen als gevolg van een gebeurtenis of onvoorziene gebeurtenis die buiten de controle van KamadoSpace, UAB valt.

Deze garantie is niet overdraagbaar aan andere eigenaren, tenzij anders overeengekomen met vertegenwoordigers van KamadoSpace, UAB.

De garantie is in alle gevallen geldig als het product, de onderdelen en de accessoires worden gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met de instructies.

Registreer uw KamadoSpace-producten voor de KamadoSpace, UAB-garantie op www.kamadospace.nl

In het kader van de garantie neemt KamadoSpace, UAB de verantwoordelijkheid op zich voor de reparatie en/of vervanging van onderdelen. Vervanging van goederen betekent geen verlenging van de bovengenoemde garantieperiode.

Als er een klacht wordt ingediend, moet de koper een foto van de defecten overleggen samen met een foto van de verpakking en een kopie van het aankoopbewijs zodat KamadoSpace, UAB de schade kan beoordelen.

Deze garantie dekt geen gebreken die worden veroorzaakt door onjuiste installatie of onderhoud van het product, onjuist of niet-bedoeld gebruik, of opslag van het product in een ongeschikte omgeving. Deze garantie is niet van toepassing als de defecten het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, ongelukken, natuurrampen, ongeoorloofde reparaties, wijziging of vervanging van het product of de onderdelen ervan. Deze garantie is niet van toepassing als er barsten of scheuren in het product of de onderdelen ervan zijn ontstaan nadat het product aan de eerste koper is verkocht. KamadoSpace, UAB is niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van de garantieverplichtingen als gevolg van een gebeurtenis of onvoorziene gebeurtenis die buiten de controle van KamadoSpace, UAB valt.

Deze garantie is niet van toepassing op de aankoop van producten bij niet-erkende verkooppunten en/of derden. De garantie wordt alleen verleend na aankoop van producten van kamadospace.nl en/of geautoriseerde KamadoSpace- verkooppunten die op de lijst met verkooppunten staan vermeld.

Sommige landen staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, of beperkingen met betrekking tot incidentele of gevolgschade zijn niet impliciet, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. De garantie die hier wordt gegeven, dekt alle wettelijke rechten, maar u kunt ook andere rechten hebben die per land kunnen verschillen. KamadoSpace, UAB machtigt geen personen of rechtspersonen om namens KamadoSpace, UAB de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verkoop of aankoop van KamadoSpace, UAB-producten. Het kopen van een KamadoSpace-product van onbevoegde wederverkopers, maakt de garantie van het product ongeldig. Als u vragen hebt over de identificatie van geautoriseerde verkooppunten, neem dan contact op met uw KAMADOSPACE-vertegenwoordiger.