ALGEMENE VOORWAARDEN

geleid door onze webshop

Deze website wordt beheerd door het merk KamadoSpace. Op de hele pagina verwijzen de begrippen ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ naar KamadoSpace. KamadoSpace biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en services beschikbaar op deze site aan u, de gebruiker aan, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle hier genoemde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen.

SERVICEVOORWAARDEN – OVERZICHT

Door het bezoeken van onze website en/of het kopen van iets bij ons, neemt u deel aan onze ‘service’ en stemt ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (‘servicevoorwaarden’, ‘voorwaarden’), inclusief de extra algemene voorwaarden en beleidslijnen die hier worden genoemd en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief, zonder beperking, gebruikers die navigators, leveranciers, klanten, handelaren en/of deelnemers aan content zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u naar onze website gaat of deze gebruikt. Door naar een deel van onze website te gaan of deze te openen, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Open de website niet of gebruik geen services als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst. Als deze servicevoorwaarden als een offerte worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige webshop zullen ook onderworpen zijn aan de servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk gewenst moment op de pagina bekijken. We behouden ons het recht voor een deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het publiceren van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of openen van de website volgend op de publicatie van wijzigingen betekent aanvaarding van deze wijzigingen.

I. Voorwaarden webshop

Door akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd heeft in de staat of uw provincie waar u woonachtig bent, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woonachtig bent en ons uw toestemming heeft gegeven dat uw minderjarige afhankelijke personen deze website mogen gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of niet-geautoriseerde doeleinden, noch mag u, tijdens het gebruik van de service, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten).

U mag geen wormen of virussen of een code met een vernietigende aard verzenden.

Een inbreuk of schending van één van deze voorwaarden leidt tot een directe beëindiging van uw services.

II. Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw gegevens (behalve creditcardgegevens) onversleuteld kunnen worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, geen gebruik te maken van de Service, geen toegang te verlenen tot de Service of geen contact op te nemen met de website via welke de Service wordt verleend, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

III. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

We zijn niet verantwoordelijk als beschikbaar gestelde informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie en er mag niet op worden vertrouwd of het mag worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, meer complete of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Enige betrouwbaarheid van het materiaal op deze website is voor eigen risico.

Deze website bevat bepaalde historische informatie. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en is alleen bedoeld voor uw referentie. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te monitoren.

IV. Wijzigingen voor de service en prijzen

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

We behouden ons het recht voor de service op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of te onderbreken (of een deel of inhoud ervan).

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor modificaties, prijswijzigingen, opschorting of stopzetten van de service.

V. Producten of services (indien van toepassing)

Bepaalde producten of services kunnen misschien alleen online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of services hebben misschien beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben al het mogelijke gedaan de kleuren en afbeeldingen van onze producten die worden getoond in de webshop zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computerbeeldscherm elke kleur nauwkeurig zal weergeven.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkopen van onze producten of services te beperken voor bepaalde personen, geografische regio’s of rechtsgebieden. We kunnen dit recht per geval toepassen. We behouden ons het recht voor de hoeveelheden van bepaalde producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn op elk moment onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving volgens ons eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om een product op elk gewenst moment stop te zetten. Een offerte voor een product of service gemaakt op deze website is ongeldig waar dit verboden is.

We geven geen enkele garantie dat de kwaliteit van producten, services, informatie, of ander materiaal aangekocht of verkregen door u aan u verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

VI. Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie

We behouden ons het recht voor een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Naar eigen goeddunken kunnen wij de aangekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen inhouden die geplaatst zijn door of via dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u in kennis te stellen door, per e-mail en/of het factuuradres/telefoonnummer aangegeven bij het doen van de bestelling, contact met u op te nemen. We behouden ons het recht voor om volgens onze eigen beoordeling bestellingen te beperken of te verbieden, die door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in actuele, complete en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u heeft gedaan in onze webshop. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardgegevens en vervaldatums snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

VII. Optionele tools

We kunnen u toegang geven tot tools van derde partijen die we niet monitoren of waar we geen controle op noch input voor hebben.

U erkent en gaat akkoord dat we toegang tot dergelijke tools ‘zoals deze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk voor wat dan ook ontstaan uit of met betrekking tot uw gebruik van optionele tools van derde partijen.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de website is volledig voor uw eigen risico en discretie en u moet garanderen dat u bekend bekent met en de voorwaarden goedkeurt waaronder tools worden aangeboden door de relevante derde provider(s).

In de toekomst bieden we misschien ook nieuwe services en/of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zullen ook onderhevig zijn aan deze servicevoorwaarden.

VIII. Links van derde partijen

Bepaalde inhoud, producten en services van derden beschikbaar via onze service kan materiaal van derde partijen bevatten. Links van derde partijen op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aangesloten zijn bij ons. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal of websites van derden of voor ander materiaal, producten of services van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor nadeel of schade met betrekking tot de aankoop of gebruik van goederen, services, middelen, inhoud of transacties gedaan in samenhang met websites van derden. Bestudeer zorgvuldig de beleidslijnen en praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, vorderingen, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten gericht worden aan de derde partij.

IX. Opmerkingen, feedback en andere inzendingen van gebruikers

Als u op ons verzoek bepaalde inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of u zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal hetzij online, per e-mail, post of op een andere manier (samen ‘commentaar’) stuurt, stemt u ermee in dat we op elk gewenst moment zonder beperking commentaar dat u doorstuurt naar ons mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere manieren mogen gebruiken. We hebben en zullen geen enkele verplichting hebben om (1) commentaar vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding voor enig commentaar te betalen; of (3) te reageren op commentaar.

We kunnen, maar hebben geen enkele verplichting om commentaar te monitoren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, kwetsend, pornografisch, obsceen of op een andere manier aanstootgevend is of intellectueel eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy-, persoonlijkheids- of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw commentaar geen lasterlijk of op een andere manier onwettig, beledigend of obsceen materiaal of een computervirus of andere malware bevat die op een of andere manier de werking van de service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u zich als een andere persoon voordoen of ons of een derde partij op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor commentaar dat u geeft en de nauwkeurigheid ervan. We zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaar dat door u of een derde partij is gepubliceerd.

X. Persoonsgegevens

Het verzenden van uw persoonsgegevens via de webshop wordt geregeld via ons privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid.

XI. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Het kan af en toe voorkomen dat informatie op onze website of service, typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, offertes, verzendtarieven voor producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de service of een gerelateerde website onnauwkeurig is (inclusief na het plaatsen van uw bestelling).

We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

XII. Verboden gebruik

Als aanvulling op andere verboden zoals beschreven in de servicevoorwaarden, is het niet toegestaan dat u de website of de inhoud ervan gebruikt: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, kwaad te spreken, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de service of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om activiteiten te ondernemen met betrekking tot spam, phishing, pharm, voorwendselen, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van verboden gebruik.

XIII. Disclaimer van garanties; beperking van aansprakelijkheid

We geven geen garantie af, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

WWe garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen van het gebruik van de service nauwkeurig of tijdig zal zijn.

U stemt ermee in dat we regelmatig op elk gewenst moment de service voor onbepaalde periodes kunnen verwijderen of annuleren zonder u daarover vooraf in kennis te stellen.

U stemt nadrukkelijk in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid tot het gebruik van, de service uw eigen risico is. De service en alle producten en services die aan u worden geleverd via de service worden (behalve als dit uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook hetzij nadrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, te verkopen kwaliteit, geschiktheid voor een speciaal gebruik, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk.

In geen enkel geval is/zijn KamadoSpace, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig(e) letsel, verlies, vordering of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, dataverlies, vervangingskosten of vergelijkbare schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of op andere wijze, ontstaan uit uw gebruik van een van de services of producten aangeschaft met behulp van de service of voor een andere vordering op welke manier dan ook in verband met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan door het gebruik van de service of inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of op een andere manier beschikbaar gesteld via de service, zelfs als er gewaarschuwd is over de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale hoogte die volgens de wet is toegestaan.

XIV. Schadeloosstelling

U stemt ermee in KamadoSpace en onze moedermaatschappij, filialen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en medewerkers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, te vrijwaren van een vordering of eis, inclusief redelijke kosten van een advocaat, gedaan door een derde partij als gevolg van of ontstaan uit uw schending van deze servicevoorwaarden of de documenten die als referentie zijn opgenomen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

XV. Scheidbaarheid

In het geval een bepaling van deze servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling toch volledig uitvoerbaar zijn zoals toegestaan volgens het toepasselijk recht en het niet-uitvoerbare deel zal als scheidbaar van deze servicevoorwaarden worden beschouwd. Deze bepaling zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere resterende bepalingen niet aantasten.

XVI. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze servicevoorwaarden zijn geldig tenzij en totdat ze door u of ons zijn beëindigd. U kunt deze servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons in kennis te stellen dat u niet langer wenst gebruik te maken van onze services of wanneer u ophoudt met het gebruik van onze website.

Als u er naar ons oordeel niet in slaagt of als we vermoeden dat u er niet in bent geslaagd, een voorwaarde of bepaling van deze servicevoorwaarden na te leven, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u daarom de toegang tot onze services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

XVII. Volledige overeenkomst

Als wij een recht of bepaling van deze servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze servicevoorwaarden en beleidslijnen of operationele regels door ons gepubliceerd op deze website of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

XVIII. Wijziging van de algemene voorwaarden

U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht naar eigen goeddunken een deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het publiceren van updates of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de service volgend op de publicatie van wijzigingen in deze servicevoorwaarden betekent aanvaarding van deze wijzigingen.

XIX. Contactinformatie

Vragen met betrekking tot deze servicevoorwaarden moeten naar ons worden gezonden via info@kamadospace.com.