PRIVACYBELEID

van uw webshop

KamadoSpace gaat verantwoordelijk om met informatie. U kunt de pagina’s op onze website bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, maar soms hebben we informatie nodig (onze contactpagina) om u te bereiken met betrekking tot vragen, opmerkingen of informatie die u aanvraagt. Deze privacyverklaring legt uit hoe we gegevens verzamelen en in deze situaties gebruiken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met de informatiepraktijken zoals beschreven in dit beleid.

I. Vertrouwelijkheid

We behandelen al uw persoonsgegevens als privé en vertrouwelijk (ook als u geen klant meer bent). Niets over uw accounts noch uw naam en adres wordt bekend gemaakt aan anderen, anders dan in vier uitzonderingsgevallen toegestaan door de wet. Dit zijn:
 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • Wanneer er een verplichting is tot het openbaar bekend maken;
 • Wanneer bekendmaking vereist is om onze belangen te beschermen. (Dit zal niet worden gebruikt als reden voor het bekend maken van informatie over u of uw accounts, inclusief uw naam en adres, aan anderen voor marketingdoeleinden.)
 • Wanneer bekendmaking op uw verzoek heeft plaatsgevonden of met uw toestemming. (Dit kan het resultaat zijn van een aanvraag voor een product of door het ondertekenen van een expliciete verklaring als onderdeel van de aanvraag. De toestemming hoeft niet schriftelijk te gebeuren als de service telefonisch wordt verstrekt.)
 • Regelmatig schakelen we agenten en onderaannemers in om namens ons informatie te verwerken. Dezelfde vertrouwelijkheidsplicht en beveiliging geldt voor onze agenten en onderaannemers en alle verwerking zal alleen worden uitgevoerd op basis van onze instructie en wordt ondersteund door een schriftelijk contract.

II. Gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het aanbieden van de service die u heeft aangevraagd
 • Uw gegevens zullen worden gebruikt voor het aanbieden van de service voor het lopende beheer van de services die we verstrekken.

III. U op de hoogte houden

Er kunnen momenten zijn wanneer we denken dat een service of product aangeboden door ons of een geselecteerde derde partij een voordeel voor u kan zijn. Bij dit besluitvormingsproces kunnen we informatie gebruiken die we halen uit uw accountransacties. Om u in kennis te stellen van de service of het product kunnen we per mail, telefoon, fax, e-mail of een andere redelijke methode contact met u opnemen om u meer informatie te verstrekken, zodat u een geïnformeerde keuze kunt maken. Uiteraard heeft u geen enkele verplichting om de aangeboden producten of services aan te vragen. Als u liever dit soort informatie niet wilt ontvangen, schrijf ons dan aan via info@kamadospace.nl

IV. Gebruik van cookies

De website gebruikt cookies. Cookies bevatten informatie over uw gebruik van de website, inclusief zaken zoals de snelheid van uw verbinding, gegevens over uw besturingssysteem, de tijd en duur van uw bezoek en uw IP-adres. Cookies worden veel gebruikt op internet en identificeren niet de persoon die de computer gebruikt, alleen de computer die wordt gebruikt. Cookies en andere vergelijkbare technologie maken het gemakkelijker voor u om in te loggen en onze websites te gebruiken voor toekomstige bezoeken.

Met de informatie verzameld door cookies kunnen we het gebruik van onze site begrijpen, inclusief het aantal bezoekers dat we hebben, het aantal bekeken pagina’s per sessie, de tijd doorgebracht op bepaalde pagina’s en dergelijke. Dit helpt ons op zijn beurt om u een betere gebruikerservaring te bieden omvat we het interesseniveau voor de inhoud van onze website kunnen evalueren en naar behoren kunnen afstemmen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. We proberen niet u persoonlijk te identificeren met uw IP-adres tenzij dit nodig is op grond van de wet of verordening of om onze rechten of de rechten van onze andere klanten te beschermen. U kunt uw browseropties zo instellen dat u geen cookies ontvangt en u kunt ook bestaande cookies uit uw browser verwijderen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde delen van de site niet juist zullen werken als u cookies weigert.

Cookies worden gebruikt om kleine hoeveelheden informatie op uw computer op te slaan, waardoor bepaalde informatie van uw internetbrowser kan worden verzameld.

V. Onderzoek en statistische analyse

We kunnen uw gegevens gebruiken om ons te helpen in het begrijpen van individuele behoeften en zakelijke trends om de door ons aangeboden producten en diensten te verbeteren.

VI. Monitoring

We kunnen telefonische, e-mail- of andere elektronische communicatie met u monitoren, opnemen, opslaan en gebruiken voor trainingsdoeleinden, zodat we aan ons gegeven instructies kunnen controleren en de kwaliteit van onze klantenservice kunnen verbeteren.

VII. Vertrouwelijke gegevens

Bepaalde verzamelde gegevens kunnen worden aangemerkt als vertrouwelijk en we mogen deze gegevens alleen gebruiken als we hiervoor uw expliciete toestemming hebben. Deze gegevens hebben betrekking op raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid, strafrechtelijke procedures en strafbare feiten en wordt alleen verwerkt om de aangevraagde service aan te bieden.

VIII. Gegevens die we bewaren

Dit gebruik van persoonsgegevens valt onder onze kennisgeving op grond van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Volgens de voorwaarden van de verordening heeft u het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die we over u hebben. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer u onze internetpagina bezoekt, traceren we:

 • Producten die u heeft bekeken. We gebruiken dit om u bijvoorbeeld producten te laten zien die u onlangs heeft bekeken.
 • Locatie, IP-adres en soort browser: we gebruiken dit voor doeleinden zoals het inschatten van belastingen en verzending.
 • Verzendadres: we vragen u dit op te geven zodat we bijvoorbeeld de verzending kunnen inschatten voordat u een bestelling plaatst en u de bestelling kunnen toesturen!

We gebruiken de cookies ook om de inhoud van de winkelwagen te volgen terwijl u op onze website navigeert.

Als u bij ons koopt, vragen we u om gegevens te verstrekken waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze gegevens onder andere voor doeleinden om:

 • U informatie te versturen over uw account en bestelling
 • Te reageren op uw verzoeken, inclusief terugbetalingen en klachten
 • Betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Uw account voor onze webshop aan te maken
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Onze webshop-aanbiedingen te verbeteren
 • U marketingberichten te sturen, als u ervoor kiest ze te ontvangen

Als u een account aanmaakt, bewaren we uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, die zullen worden gebruikt om het afrekenen in te vullen voor toekomstige bestellingen.

In het algemeen slaan we informatie over u op voor de periode waarvoor we de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen en gebruiken en we wettelijk niet verplicht zijn deze te blijven bewaren. We bewaren bijvoorbeeld bestelinformatie voor 1 jaar of langer voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendadres.

We verzamelen informatie over u tijdens het afrekenproces in onze winkel. We slaan ook opmerkingen of beoordelingen op, als u ervoor kiest deze te plaatsen.

Als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens aarzel dan niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

IX. Wijzigingen in dit privacybeleid

Merk op dat dit beleid regelmatig wordt herzien en kan wijzigen. Het herziene beleid wordt op deze pagina gepubliceerd zodat u zich altijd bewust bent van de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we ze bekend maken.